នាងPunyapor ឃើញហាយសូ ប្រេនៗ ស្មានតែគ្រាន់បើ ទើបធ្លាយជាដៃគូរបោកជាមួយនាងPinkyសោះ អត់រួចខ្លួនទេភ្នាក់ងារពិសេសកំពុងតាម..

ថៃ៖ ក្ដីក្ដាំរបស់តារាស្រីជួរមុខរបស់ថៃ ពាក់ព័ន្ធករ.ណី.ឆ.បោ.ក.លុយតា មអ៊ីនធើណេត នាងPinkyនិងគ្រួសារ បានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើពិភពសិល្បៈ មានការភ្ញាក់ផ្អើ.លពេញអាស៊ី ខណៈដែល នាងPinky រួមនិងម្ដាយ ព្រមទាំងបងប្អូនមួយចំនួន ក៏ត្រូវបាន.ជា.ប់.ឃុំ.រួចដែរ ។

ក្នុងករណី.ឆ.បោ.ក.តាមអ៊ីនធើណេតខ្ទង់៧០ លាន$$នេះ គិតរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារស៊ើ.ប.អ.ង្កេតDIS ក៏បានដំណើរការនីតិវិធី និងបានរកឃើញតារាជា ច្រើនរូបសង្ស័.យមានការពាក់ព័ន្ធ និងPinky ក្នុងការ.ឆ.បោ.ក.នេះដែរ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះ មហាជនមានកា រភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មី នៅពេលភ្នាក់ងារស៊ើ.ប.អ.ង្កេតបង្ហើបពីតម្រុយបុគ្គ លម្នាក់ទៀត ដែលសង្ស័យបានសមគំនិតជាមួយនាង Pinky ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះតារារូបនោះទេ គ្រាប់តែទម្លា យថាឈ្មោះនាងផ្ដើមដោយអក្សរ (ប៉) គ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណេះមហាជនបានវាយតម្លៃគឺពិតជានាង Punyaporn ព្រោះនាងមានទំនាក់ទំន ងជាមួយPinky ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *